Trạm biến áp

Trạm biến áp là thiết bị tĩnh điện có tác dụng dùng để truyền tải năng lượng hoặc tín hiệu điện xung quanh chiều giữa các mạch điện thông qua hiện tượng cảm ứng

Trạm biến áp

Nhân lực của Công ty Tư vấn xây dựng Trạm biến áp có nhiều cán bộ, kỹ sư có tŕnh độ đại học và sau đại học; thuộc các chuyên ngành: Hệ thống điện, Điện tử, Tự động hóa, Thông tin, xây dựng …

Trong những năm qua Công ty đă có nhiều nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, làm chủ các phần mềm tính toán thiết kế chuyên dùng và hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về công tác tư vấn thiết kế các công tŕnh trạm biến áp.

Phạm vi thực hiện: Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lănh thổ, quy hoạch phát triển các tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Tư vấn, thiết kế trạm biến áp truyền tải và phân phối cấp điện áp đến 35KV các giai đoạn: Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, lập Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán, Dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, đánhgiá Hồ sơ mời thầu.

Phối hợp với tư vấn nước ngoài thiết kế các dự án trạm biến áp; Giám sát tác giả các công tŕnh trạm biến áp; Giám sát thi công các công tŕnh đấu thầu trong và ngoài nước; Thẩm định thiết kế các công tŕnh trạm biến áp; Tham gia xây dựng quy tŕnh quy phạm xây dựng và nghiên cứu các vấn đề liên quan.

Trạm biến áp
Chung Nam chuyên thi công lắp đặt trạm biến áp 2000kva Thibidi chính hãng. Tư vấn thiết kế và xây dựng mới trạm biến áp công suất 2000KVA 22/0.4KV.
Giá 1.904.550.624 VNĐ
Trạm biến áp 1600kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1600kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1600kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1600kva.
Giá 1.677.481.272 VNĐ
Trạm biến áp 1500kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1500kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1500kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1500kva.
Giá 1.366.098.750 VNĐ
Trạm biến áp 1250kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1250kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1250kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1250kva.
Giá 1.226.005.740 VNĐ
Trạm biến áp 1000kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 1000kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 1000kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 1000kva.
Giá 1.091.029.554 VNĐ
Trạm biến áp 800kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 800kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 800kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 800kva.
Giá 877.159.152 VNĐ
Trạm biến áp 750kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 750kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 750kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 750kva.
Giá 837.542.646 VNĐ
Trạm biến áp 630kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 630kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 630kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 630kva.
Giá 770.292.396 VNĐ
Trạm biến áp 560kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 560kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 560kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 560kva.
Giá 752.892.192 VNĐ
Trạm biến áp 400kva: xây dựng mới trạm biến áp công suất 400kva - 22/0.4KV . Thi công trạm biến áp 400kva. Tư vấn lắp đặt trạm biến áp 400kva.
Giá 696.182.364 VNĐ
Nội dung đang cập nhật Vui lòng nhập Họ và tên Vui lòng nhập Số điện thoại

24/7: 0903658072