Trạm biến áp 1600kVA

Trạm biến áp 1600kVA

Giá 1.553.223.400 VNĐ
VAT 8 %
Giá sau thuế 1.677.481.272 VNĐ
Bảng giá: Trạm biến áp 1600kVA
Công suất: kva
Điện áp: 22/0.4kV
Tổ đấu dây: Dyn11/ Yyn0
Dòng điện không tải cực đại (Io): 1.5%
Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 5%
Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Tần số: 50Hz
Cấp bảo vệ khoang trung thế/ hạ thế: IP5X,IP4X.
Cấp bảo vệ khoang máy biến áp: IP4X
Vận hành: Bên ngoài
Gọi tư vấn

BẢNG BÁO GIÁ
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1600KVA  -22/0.4KV 
STT Tên Vật tư DVT  Số lượng   Đơn giá   Thành tiền   Ghi chú 
     1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM:     1,062,355,200  
  A./ THIẾT BỊ :       822,318,700  
1 Máy biến áp 1600 KVA -22/0,4 KV loại dầu (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC) Cái 1    628,058,700 628,058,700 MKT, THIBIDI, SHIHLIN…
2 ACB 2500A 1000V Cái 1 76,360,000 76,360,000 MITSUBISHI, LS
3 Tủ tụ bù tự động 750KVAR KVAR 750 140,000 105,000,000 Chung Nam
4 LBFCO 100A 24KV Bộ 3 3,150,000 9,450,000 Tuấn Ân - Sarah
5 LA - 10KA - 18KV Cái 3 1,150,000 3,450,000 Cooper - Sarah
6 TU trung thế 8400/120V Cái   16,500,000 0 ĐL cấp
7 TI trung thế 30/5 A Cái   15,000,000 0 ĐL cấp
8 Điện kế 3 pha Cái 1     ĐL cấp
  B./ VẬT TƯ :       240,036,500  
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf    trụ    1        7,750,000 7,750,000  TP, Thủ Đức 
2 Neo bê tôn 1.2m  Cái  2           260,000 520,000  Thủ Đức 
3 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm  thanh  7           962,000 6,734,000  Chung Nam 
4 Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm    thanh    14           140,000 1,960,000  Chung Nam 
5 Đà composite 2,4m+ Thanh chống  Bộ  2        1,850,000 3,700,000  Chung Nam 
6 Chụp kín TI, TU, MBA, LA, FCO…  Bộ  1        1,750,000 1,750,000  Chung Nam 
7 Nền và rào trạm 4mx5mx1,8m  Trạm  1      27,500,000 27,500,000  Chung Nam 
8 Cáp đồng boc 600V - 300mm2 Mét 38 1,090,000 41,420,000 Đại Long, TTT
9 Đầu coss 300 mm2 Cái 8 95,000 760,000 Chung Nam
10 Cáp đồng boc 600V - 250mm2 Mét 110 975,000 107,250,000 Đại Long, TTT
11 Đầu coss 240 mm2 Cái 30 85,000 2,550,000 Chung Nam
12 Cáp đồng trần - 25mm2 Kg 10 350,000 3,500,000 Đại Long, TTT
13 Sứ đứng 35KV + Ty Bộ 12 495,000 5,940,000 Minh long
14 Bộ tiếp địa Bộ 10 120,000 1,200,000 Chung Nam
15 Giếng tiếp địa sâu 40m Cái   9,500,000 0 Chung Nam
16 Splitbolt 22mm2 Cái 24 12,500 300,000 Chung Nam
17 Tủ MCCB 2000A + Thanh Cái Cái 1 22,000,000 22,000,000 Chung Nam
18 Ong PVC phi 114 Mét 12 185,000 2,220,000 Minh Hùng
19 Coude ống PVC phi 114 Cái 4 125,000 500,000 Minh Hùng
20 Ống nối PVC phi 114 Cái 4 125,000 500,000 Minh Hùng
21 Collier kẹp ống PVC Bộ 4 35,000 140,000 Chung Nam
22 Băng keo điện Cuộn 10 15,000 150,000 Chung Nam
23 Bảng tên trạm Bảng 2 160,000 320,000 Chung Nam
24 Boulon 16x250 Cái 8 14,500 116,000 Chung Nam
25 Boulon 16x300 Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
26 Boulon 16x300 VRS Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
27 Boulon 16x800 VRS Cái 3 22,500 67,500 Chung Nam
28 Boulon 16x40 Cái 14 6,500 91,000 Chung Nam
29 Boulon 12x40 Cái 60 5,500 330,000 Chung Nam
30 Rondell các loại Cái 194 3,000 582,000 Chung Nam
   2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: 319,548,200  
  A./ THIẾT BỊ :       264,400,000  
1 Recloser 630A 24KV Bộ 1 215,000,000 215,000,000 Cooper
2 DS 3 PHA 630A 24KV OD Bộ 1 17,450,000 17,450,000 Tuấn Ân
3 TU cấp nguồn cho recloser Bộ 1 15,000,000 15,000,000 Emic
4 FCO 200A 24KV Bộ 1 3,150,000 3,150,000 Tuấn Ân
5 LA 18KV 10KA Bộ 12 1,150,000 13,800,000 Cooper
  B./ VẬT TƯ :       55,148,200  
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf    trụ    1        7,750,000 7,750,000  TP, Thủ Đức 
2 Neo bê tôn 1.2m  cái  2           260,000 520,000  Thủ Đức 
3 Gia cố móng trụ  cái  2           700,000 1,400,000  Chung Nam 
4 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm  thanh  3           962,000 2,886,000  Chung Nam 
5 Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm    thanh    6           140,000 840,000  Chung Nam 
6 Boulon M12x50 + LĐV25x25    bộ    12               6,000 72,000  Chung Nam 
7 Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    8               7,000 56,000  Chung Nam 
8 Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    12             18,800 225,600  Chung Nam 
9 Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    12             19,800 237,600  Chung Nam 
10 Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    12             20,500 246,000  Chung Nam 
11 Boulon 16x800 ven răng 2 đầu    bộ    3             25,000 75,000  Chung Nam 
12 Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện  Cái  12           485,000 5,820,000  E&I 
13 Chì fuse link 40A    sợi    3             87,000 261,000  COOPER 
14 Kẹp nhơm cở AC 50  Cái  6             22,000 132,000  Chung Nam 
15 Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150  Cái  6             25,000 150,000  Chung Nam 
16 Cáp nhôm bọc trung thế 95mm2  Mét  120             85,000 10,200,000  Đại Long, TTT 
17 Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2   kg   7             99,000 693,000  Đại Long, TTT 
18 Cable đồng trần 25mm2    kg    15           350,000 5,250,000  Đại Long, TTT 
19 Cable đồng trần 50mm2    kg    10           350,000 3,500,000  Đại Long, TTT 
20 Bộ tiếp địa Bộ 12 120,000 1,440,000 Chung Nam
21 Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2    mt    24           114,000 2,736,000  Đại Long, TTT 
22 Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-95mm2    mt    24           345,000 8,280,000  Đại Long, TTT 
23 Sứ đứng 24kV (loai PIN TYPE)  Cái  4           585,000 2,340,000  Minh Long 2 
24 Uclevis + Sứ ống chỉ  Cái  2             19,000 38,000  Minh Long 2 
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 1600KVA  -22/0.4KV 
             
I - Chi phí thiết kế, dự toán:                48,500,000  
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán:                25,000,000  
III - Chi phí thi công:                25,000,000  
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT:                18,500,000  
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công:              18,520,000  
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công:                15,800,000  
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương:          10,000,000  
VIII- Chi phí cắt điện  đấu nối:                10,000,000  
             
             
  Tổng chi phí trước thuế:           1,553,223,400  
  Thuế VAT 8%:              124,257,872  
  Tổng chi phí sau thuế:           1,677,481,272  
       
 
   
Nội dung công việc chính:          
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x1250KVA -22/0,4KV.    
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.  
- Lắp mới 01 tủ MCCB 2000A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.    
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 620KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.  
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x1250KVA đặt trên nền.    
             
Ghi chú:          
             
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.          
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.  

 

Trạm biến áp 1600kVA

Thông tin khách hàng