Trạm biến áp 320kVA

Trạm biến áp 320kVA

Giá 537.455.750 VNĐ
VAT 8 %
Giá sau thuế 580.452.210 VNĐ
Bảng giá: Trạm biến áp 320kVA
Công suất: kva
Điện áp: 22/0.4kV
Tổ đấu dây: Dyn11/ Yyn0
Dòng điện không tải cực đại (Io): 1.5%
Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất (Uk): 5%
Tiêu chuẩn: TCVN 6306 (IEC 60076); QĐ số 62 / QĐ - EVN
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015
Tần số: 50Hz
Cấp bảo vệ khoang trung thế/ hạ thế: IP5X,IP4X.
Cấp bảo vệ khoang máy biến áp: IP4X
Vận hành: Bên ngoài
Gọi tư vấn

      TP. HCM, Ngày 01  tháng 06 năm 2022  
BẢNG BÁO GIÁ
KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 320KVA  -22/0.4KV 
STT Tên Vật tư DVT  Số lượng   Đơn giá   Thành tiền   Ghi chú 
     1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM:        367,847,150  
  A./ THIẾT BỊ :       285,754,650  
1 Máy biến áp 320 KVA -22/0,4 KV loại dầu  (tiêu chuẩn 2608/QĐ-EVN SPC) ĐL Miền Nam hoặc 62/EVN. Cái 1    241,213,650 241,213,650 MKT, THIBIDI, SHIHLIN…
2 MCCB 500A 1000V Cái 1 11,241,000 11,241,000 MITSUBISHI, LS
3 Tủ tụ bù tự động 160KVAR KVAR 160 150,000 24,000,000 Chung Nam
4 FCO 100A 24KV Bộ 3 1,950,000 5,850,000 Tuấn Ân - Sarah
5 LA - 10KA - 18KV Cái 3 1,150,000 3,450,000 Cooper - Sarah
6 TU trung thế 8400/120V Cái   16,500,000 0 ĐL cấp
7 TI trung thế 30/5 A Cái   15,000,000 0 ĐL cấp
8 Điện kế 3 pha Cái 1     ĐL cấp
  B./ VẬT TƯ :       82,092,500  
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf    trụ    2        7,750,000 15,500,000  TP, Thủ Đức 
2 Neo bê tôn 1.2m  Cái  4           260,000 1,040,000  Thủ Đức 
3 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm  thanh  3           962,000 2,886,000  Chung Nam 
4 Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm    thanh    6           140,000 840,000  Chung Nam 
5 Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm  thanh  5        1,060,000 5,300,000  Chung Nam 
6 Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm  thanh  2        1,050,000 2,100,000  Chung Nam 
7 Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ  Bộ  1        5,500,000 5,500,000  Chung Nam 
8 Cáp đồng boc 600V - 300mm2 Mét 24 1,090,000 26,160,000 Đại Long, TTT
9 Đầu coss 300 mm2 Cái 2 75,000 150,000 Chung Nam
10 Cáp đồng boc 600V - 250mm2 Mét 8 975,000 7,800,000 Đại Long, TTT
11 Đầu coss 240 mm2 Cái 2 85,000 170,000 Chung Nam
12 Cáp đồng trần - 25mm2 Kg 10 350,000 3,500,000 Đại Long, TTT
13 Sứ đứng 35KV + Ty Bộ 12 49,500 594,000 Minh long
14 Bộ tiếp địa Bộ 10 120,000 1,200,000 Chung Nam
15 Giếng tiếp địa sâu 40m Cái   9,500,000 0 Chung Nam
16 Splitbolt 22mm2 Cái 24 12,500 300,000 Chung Nam
17 Tủ MCCB 500A  Cái 1 3,850,000 3,850,000 Chung Nam
18 Ong PVC phi 114 Mét 12 185,000 2,220,000 Minh Hùng
19 Coude ống PVC phi 114 Cái 4 125,000 500,000 Minh Hùng
20 Ống nối PVC phi 114 Cái 4 125,000 500,000 Minh Hùng
21 Collier kẹp ống PVC Bộ 4 35,000 140,000 Chung Nam
22 Băng keo điện Cuộn 10 15,000 150,000 Chung Nam
23 Bảng tên trạm Bảng 2 160,000 320,000 Chung Nam
24 Boulon 16x250 Cái 8 14,500 116,000 Chung Nam
25 Boulon 16x300 Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
26 Boulon 16x300 VRS Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
27 Boulon 16x800 VRS Cái 3 22,500 67,500 Chung Nam
28 Boulon 16x40 Cái 14 6,500 91,000 Chung Nam
29 Boulon 12x40 Cái 60 5,500 330,000 Chung Nam
30 Rondell các loại Cái 194 3,000 582,000 Chung Nam
   2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: 41,288,600  
  A./ THIẾT BỊ :       5,550,000  
1 FCO 200A 24KV Bộ 3 1,850,000 5,550,000 Tuấn Ân
  B./ VẬT TƯ :       35,738,600  
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf    trụ    1        7,750,000 7,750,000  TP, Thủ Đức 
2 Neo bê tôn 1.2m  cái  2           260,000 520,000  Thủ Đức 
3 Gia cố móng trụ  cái  2           700,000 1,400,000  Chung Nam 
4 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc)-nhúng kẽm  thanh  3           962,000 2,886,000  Chung Nam 
5 Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm    thanh    6           140,000 840,000  Chung Nam 
6 Đà composite 2,4m+ Thanh chống  Bộ  2        1,850,000 3,700,000  Chung Nam 
7 Boulon M12x50 + LĐV25x25    bộ    12               6,000 72,000  Chung Nam 
8 Boulon 16x50 + LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    8               7,000 56,000  Chung Nam 
9 Boulon 16x250 + LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    6             18,800 112,800  Chung Nam 
10 Boulon 16x300 + LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    6             19,800 118,800  Chung Nam 
11 Boulon 16x300 VRS+ LĐV 50x3- nhúng kẽm    bộ    4             20,500 82,000  Chung Nam 
12 Boulon 16x800 ven răng 2 đầu    bộ    3             25,000 75,000  Chung Nam 
13 Sứ treo polymer 24KV và Phụ kiện  Cái  6           485,000 2,910,000  E&I 
14 Chì fuse link 40A    sợi    3             87,000 261,000  COOPER 
15 Kẹp nhơm cở AC 50  Cái  6             22,000 132,000  Chung Nam 
16 Kẹp nối rẽ Cu-Al SL22(10-95/95-150  Cái  6             25,000 150,000  Chung Nam 
17 Cáp nhôm bọc trung thế 50mm2  Mét  120             65,000 7,800,000  Đại Long, TTT 
18 Cáp nhôm lỏi thép trần 50mm2   kg   7             99,000 693,000  Đại Long, TTT 
19 Chụp kín MBA, LA, FCO…  Trạm  1        1,750,000 1,750,000 Chung Nam
20 Bộ tiếp địa Bộ   120,000 0 Chung Nam
21 Cable Đồng bọc/XLPE/PVC/24KV-25mm2  Mét  18           114,000 2,052,000  Đại Long, TTT 
22 Sứ đứng 35kV (loai PIN TYPE)  Cái  4           585,000 2,340,000  Minh Long 2 
23 Uclevis + Sứ ống chỉ  Cái  2             19,000 38,000  Minh Long 2 
             
             
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 320KVA  -22/0.4KV 
             
I - Chi phí thiết kế, dự toán:                30,500,000  
II - Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán:                15,000,000  
III - Chi phí thi công:                20,000,000  
IV - Chi phí thử nghiệm thiết bị, MBT:                14,500,000  
V - Chi phí nghiệm thu, giám sát thi công:              15,520,000  
VI- Chi phí vận chuyển, máy thi công:                12,800,000  
VII- Chi phí nghiệm thu, thẩm tra hoàn công Sở Công Thương:          10,000,000  
VIII- Chi phí cắt điện  đấu nối:                10,000,000  
             
             
  Tổng chi phí trước thuế:              537,455,750  
  Thuế VAT 8%:                42,996,460  
  Tổng chi phí sau thuế:              580,452,210  
       
 
   
Nội dung công việc chính:          
- Lập và phê duyệt hồ sơ lắp trạm biến áp 1x320KVA -22/0,4KV.    
- Lắp mới 01 bộ đo đếm trung thế đặt đầu nhánh rẽ đo đếm điện năng cho trạm biến áp.  
- Lắp mới 01 tủ MCCB 500A đóng cắt, bảo vệ phía hạ thế trạm biến thế.    
- Lắp mới 01 tủ tụ bù 160KVAR tự động cung cấp công suất phản kháng cho nhà xưởng.  
- Thi công hoàn chỉnh 01 trạm biến thế 1x320KVA đặt trên giàn.    
             
Ghi chú:          
             
- Đơn vị Thi công sẽ chịu trách nhiệm tất cả các thủ tục liên quan, chủ đầu tư chỉ cung cấp các giấy
tờ pháp lý: giấy phép dinh doanh, quyền sử dụng đất (hợp đồng thuê đất), MST mỗi loại 03 bộ có công
chứng không quá 03 tháng.          
- Thời gian thực hiện hồ sơ là 50 ngày, thời gian thi công 10 ngày, tổng cộng 60 ngày.  

 

Trạm biến áp 320kVA

Thông tin khách hàng