Bảo trì trạm biến áp, bảo trì trạm điện

Bảo dưỡng trạm biến áp, bảo dưỡng trạm điện

Nâng cấp trạm biến áp, nâng cấp trạm điện

Sửa chữa máy biến áp, sửa chữa máy biến thế

Mua bán máy biến áp, mua bán máy biến thế

Mua bán tủ tụ bù, mua bán tụ bùCÔNG TY TNHH SX TM XD
ĐIỆN CHUNG NAM
được thành lập từ tháng 12 năm 2004, được cố vấn bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành điện lực. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu liên quan đến cung cấp nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… Các lĩnh vực chính như cung cấp nguồn điện từ lưới điện Điện Lực; mua bán, trao đổi, sửa chữa, nâng cấp điện áp, cho thuê máy biến áp điện lực; xây lắp đường dây và trạm biến áp điện lực; bảo trì trạm biến áp điện lực; cung cấp và sửa chữa tụ bù cho trạm biến áp; cung cấp vật tư thiết bị điện.


THÔNG TIN MỚI

24/7: 0903658072