Máy biến áp

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị điện gồm hai hoặc nhiều cuộn dây, hay 1 cuộn dây có đầu vào và đầu ra trong cùng 1 từ trường.

Cấu tạo cơ bản của máy biến áp thường là 2 hay nhiều cuộn dây đồng cách điện được quấn trên cùng 1 lơi sắt hay sắt từ ferit.

Máy biến áp được sử dụng để chuyển đổi hiệu điện thế đúng với giá trị mong muốn.


BẢNG BÁO GIÁ MÁY BIẾN ÁP

24/7: 0903658072