Máy biến áp

Máy biến áp hay máy biến thế là thiết bị điện từ tĩnh, làm việc dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ, dùng để biến đổi hệ thống điện áp, với tần số không đổi.

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị điện gồm hai hoặc nhiều cuộn dây, hay 1 cuộn dây có đầu vào và đầu ra trong cùng 1 từ trường.

Cấu tạo cơ bản của máy biến áp thường là 2 hay nhiều cuộn dây đồng cách điện được quấn trên cùng 1 lơi sắt hay sắt từ ferit.

Máy biến áp được sử dụng để chuyển đổi hiệu điện thế đúng với giá trị mong muốn.

Máy biến áp
Máy biến áp 2000kva AMORPHOUS ECOTRANS - 62-7691-3370, máy biến áp 2000kva, máy biến thế 2000kva, biến áp 2000kva, lắp đặt trạm biến thế 2000kva, trạm điện.
Giá 1.167.243 VNĐ
Máy biến áp 3x2000KVA MBA HIQUALITY - 2608 (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA AMORPHOUS - 107 (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA AMORPHOUS - 2608 (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA AMORPHOUS ECOTRANS - 62-7691-3370 (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA AMORPHOUS ECOTRANS - 107 (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA AMORPHOUS ECOTRANS - 2608 (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA ECOTRANS - 62 ĐẶC BIỆT (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA ECOTRANS - 62-7691-3370 (BÁN LẺ)
Máy biến áp 3x2000KVA MBA HIGH QUALITY - 62 ĐẶC BIỆT (BÁN LẺ)
Nội dung đang cập nhật Vui lòng nhập Họ và tên Vui lòng nhập Số điện thoại

24/7: 0903658072