Máy biến áp

Máy biến áp

Máy biến áp là thiết bị điện gồm hai hoặc nhiều cuộn dây, hay 1 cuộn dây có đầu vào và đầu ra trong cùng 1 từ trường.

Cấu tạo cơ bản của máy biến áp thường là 2 hay nhiều cuộn dây đồng cách điện được quấn trên cùng 1 lơi sắt hay sắt từ ferit.

Máy biến áp được sử dụng để chuyển đổi hiệu điện thế đúng với giá trị mong muốn.


Tài liệu Máy biến áp 1