Tư vấn xây dựng đường dây

Tư vấn xây dựng đường dây, Thiết kế dự án Lưới điện có cấp điện áp đến 35KV. Bảo trì trạm biến áp, trạm điện, máy biến thế 1 pha, máy biến thế 3 pha 2000 kva

Tư Vấn Xây Dựng Đường Dây

Tư vấn kỹ thuật cho các Dự án Lưới điện là lĩnh vực hoạt động chuyên nghiệp của công ty Chung Nam thực hiện từ năm 2004. Chung Nam cũng là đơn vị Tư vấn thiết kế Lưới điện uy tín nhất trên thị trường.

Sau 10 năm, đội ngũ kỹ sư tư vấn Lưới điện đă không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; Công ty đă thiết kế nhiều dự án Lưới điện có cấp điện áp đến 35KV ở nhiều giai đoạn, đáp ứng những yêu cầu chất lượng ngày càng cao các dịch vụ tư vấn thiết kế trong nước.

Đội ngũ Tư vấn xây dựng đường dây đă có rất nhiều cán bộ, kỹ sư thuộc các chuyên ngành điện kỹ thuật; điện hệ thống; điện tử; xây dựng,...

Tính đến nay, Công ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam đă thực hiện tư vấn nhiều dự án với tổng chiều dài đáng kể.

Tư vấn xây dựng đường dây
Nội dung đang cập nhật Vui lòng nhập Họ và tên Vui lòng nhập Số điện thoại

24/7: 0903658072