Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán, thanh toán trả góp trạm điện, trả góp máy biến áp, trả góp máy biến thế. Lắp đặt miễn phí, khấu trừ theo thời gian vận hành.