BẢNG BÁO GIÁ TỦ TỤ BÙ TỰ ĐỘNG 60- 1500KVAR

Số: 0200/BG-CN ngày 01/06/2019
# TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐVT SL ĐƠN GIÁ VAT THÀNH TIỀN GHI CHÚ
Chi tiết 1 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 60kvar tủ 1 8,541,000 854,100 9,395,100
Chi tiết 2 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 80kvar tủ 1 10,262,000 1,026,200 11,288,200
Chi tiết 3 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 100kvar tủ 1 11,809,000 1,180,900 12,989,900
Chi tiết 4 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 120kvar tủ 1 12,759,000 1,275,900 14,034,900
Chi tiết 5 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 150kvar tủ 1 14,734,000 1,473,400 16,207,400
Chi tiết 6 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 175kvar tủ 1 18,505,000 1,850,500 20,355,500
Chi tiết 7 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 200kvar tủ 1 20,632,500 2,063,250 22,695,750
Chi tiết 8 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 250kvar tủ 1 23,672,500 2,367,250 26,039,750
Chi tiết 9 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 300kvar tủ 1 26,710,500 2,671,050 29,381,550
Chi tiết 10 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 400kvar tủ 1 37,692,500 3,769,250 41,461,750
Chi tiết 11 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 500kvar tủ 1 44,187,500 4,418,750 48,606,250
Chi tiết 12 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 1000kvar tủ 1 85,035,000 8,503,500 93,538,500
Chi tiết 13 Tủ tụ bù tự động bù công suất phản kháng hạ thế, điện áp tụ 440V loại khô, công suất - 1500kvar tủ 1 129,877,500 12,987,750 142,865,250

- Các thiết bị chính: Tụ khô hiệu ENERLUX; MCCB, Contactor: Huyndai, LS; Bộ điều khiển đóng mở tự động: SK, TP; vỏ tủ: Chung Nam, dây cáp điện: TTT, Thịnh Phát.

- Dây cáp điện từ tủ -> MCCB trạm: tính thực tế thi công.

- Chưa tính nhân công lắp đặt tại công trường, chưa bao gồm chi phí vận chuyển ngoài khu vực TPHCM.


Ghi chú:

- Thời gian thực hiện từ ngày xác nhận đặt hàng 3 - 15 ngày.

- Thanh toán tạm ứng 50%, 50% còn lại sau khi lắp đặt vận hành hoàn chỉnh.

- Bảo hành 12 tháng.


Không có thông tin bạn cần?

Chúng tôi rất cần phản hồi của bạn.

Gọi cho tôi ›