TRẠM BIẾN ÁP 560 KVA (TCCS 250->560 MAY CU)

BẢNG BÁO GIÁ

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH

TĂNG CƯỜNG CÔNG SUẤT TRẠM BIẾN ÁP TỪ 250-> 560KVA -22/0.4KV 560 (TCCS 250->560 may cu)

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2020)
STT Tên Vật Tư DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Chú
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: 353,799,900
A./ THIẾT BỊ : 286,375,000
1 Máy biến áp 560 KVA -22/0,4 KV loại dầu máy qua sử dụng chất lượng còn lại 95% bảo hành 3 năm Cái 1 225,000,000 225,000,000 THIBIDI, MKT
2 MCCB 800A 1000V Cái 1 16,875,000 16,875,000 MITSUBISHI, LS
3 Tủ tụ bù tự động 280KVAR KVAR 280 130,000 36,400,000 Chung Nam
4 FCO 100A 24KV Bộ 3 1,550,000 4,650,000 Tuấn Ân
5 LA - 10KA - 18KV Cái 3 1,150,000 3,450,000 Cooper USA
6 TU trung thế 8400/120V Cái 0 16,500,000 ĐL cấp
7 TI trung thế 30/5 A Cái 0 15,000,000 ĐL cấp
8 Điện kế 3 pha Cái 1 ĐL cấp
B./ VẬT TƯ : 67,424,900
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf trụ 0 7,750,000 TP, Thủ Đức
2 Neo bê tôn 1.2m Cái 0 260,000 Thủ Đức
3 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm thanh 0 680,000 Chung Nam
4 Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm thanh 0 120,000 Chung Nam
5 Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm thanh 2 780,000 1,560,000 Chung Nam
6 Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm thanh 2 770,000 1,540,000 Chung Nam
7 Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ Bộ 1 6,500,000 6,500,000 Chung Nam
8 Đà I 120 chống giữa Bộ 1 1,250,000 1,250,000 Chung Nam
9 Cáp đồng boc 600V - 300mm2 Mét 48 645,050 30,962,400 Thịnh Phát, ttt
10 Đầu coss 300 mm2 Cái 12 85,000 1,020,000 Chung Nam
11 Cáp đồng boc 600V - 250mm2 Mét 16 550,000 8,800,000 Thịnh Phát, ttt
12 Đầu coss 240 mm2 Cái 4 75,000 300,000 Chung Nam
13 Cáp đồng trần - 25mm2 Kg 10 200,000 2,000,000 Thịnh Phát
14 Sứ đứng 35KV + Ty Bộ 12 285,000 3,420,000 Minh long
15 Bộ tiếp địa Bộ 10 120,000 1,200,000 Chung Nam
16 Giếng tiếp địa sâu 40m Cái 0 9,500,000 Chung Nam
17 Splitbolt 22mm2 Cái 24 12,500 300,000 Chung Nam
18 Tủ MCCB 1000A Cái 1 3,450,000 3,450,000 Chung Nam
19 Ong PVC phi 114 Mét 12 185,000 2,220,000 Minh Hùng
20 Coude ống PVC phi 114 Cái 4 115,000 460,000 Minh Hùng
21 Ống nối PVC phi 114 Cái 4 115,000 460,000 Minh Hùng
22 Collier kẹp ống PVC Bộ 4 35,000 140,000 Chung Nam
23 Băng keo điện Cuộn 10 15,000 150,000 Chung Nam
24 Bảng tên trạm Bảng 2 160,000 320,000 Chung Nam
25 Boulon 16x250 Cái 8 14,500 116,000 Chung Nam
26 Boulon 16x300 Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
27 Boulon 16x300 VRS Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
28 Boulon 16x800 VRS Cái 3 22,500 67,500 Chung Nam
29 Boulon 16x40 Cái 14 6,500 91,000 Chung Nam
30 Boulon 12x40 Cái 60 5,500 330,000 Chung Nam
31 Rondell các loại Cái 194 3,000 582,000 Chung Nam
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: 4,650,000
A./ THIẾT BỊ : 4,650,000
1 FCO 200A 24KV Bộ 3 1,550,000 4,650,000 Tuấn Ân
Tổng chi phí trước thuế:
Thuế VAT 10%:
Tổng chi phí sau thuế:
)
Không có thông tin bạn cần?

Chúng tôi rất cần phản hồi của bạn.

Gọi cho tôi ›
Công Ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam

896A/29 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM