TRẠM BIẾN ÁP 320 KVA (MAY CU)

BẢNG BÁO GIÁ

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ- VẬT LIỆU CHÍNH

XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP CÔNG SUẤT 320KVA -22/0.4KV 320 (may cu)

(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2020)
STT Tên Vật Tư DVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi Chú
1./ VẬT TƯ PHẦN TRẠM: 218,888,700
A./ THIẾT BỊ : 162,825,000
1 Máy biến áp 320 KVA -22/0,4 KV loại dầu máy biến áp cũ đã qua sử dụng 90% bảo hành 3 năm. Cái 1 125,000,000 125,000,000 THIBIDI, MKT
2 MCCB 500A 1000V Cái 1 8,925,000 8,925,000 MITSUBISHI, LS
3 Tủ tụ bù tự động 160KVAR KVAR 160 130,000 20,800,000 Chung Nam
4 FCO 100A 24KV Bộ 3 1,550,000 4,650,000 Tuấn Ân
5 LA - 10KA - 18KV Cái 3 1,150,000 3,450,000 Cooper USA
6 TU trung thế 8400/120V Cái 0 16,500,000 ĐL cấp
7 TI trung thế 30/5 A Cái 0 15,000,000 ĐL cấp
8 Điện kế 3 pha Cái 1 ĐL cấp
B./ VẬT TƯ : 56,063,700
1 Trụ BTLT 14m, lực đầu trụ 650Kgf trụ 1 7,750,000 7,750,000 TP, Thủ Đức
2 Neo bê tôn 1.2m Cái 2 260,000 520,000 Thủ Đức
3 Đ Sắt V75x8-2.4m(4 cóc) nhúng kẽm thanh 3 680,000 2,040,000 Chung Nam
4 Thanh chống 60x6-920-nhúng kẽm thanh 6 120,000 720,000 Chung Nam
5 Đ Sắt V75x8-3,2mm(3 cóc) nhúng kẽm thanh 5 780,000 3,900,000 Chung Nam
6 Đ Sắt V75x8-3,2mm(0 cóc) nhúng kẽm thanh 2 770,000 1,540,000 Chung Nam
7 Đà U 160 đỡ máy và gối đỡ Bộ 1 4,500,000 4,500,000 Chung Nam
8 Cáp đồng boc 600V - 300mm2 Mét 24 645,050 15,481,200 Thịnh Phát, ttt
9 Đầu coss 300 mm2 Cái 2 85,000 170,000 Chung Nam
10 Cáp đồng boc 600V - 250mm2 Mét 8 550,000 4,400,000 Thịnh Phát, ttt
11 Đầu coss 240 mm2 Cái 2 75,000 150,000 Chung Nam
12 Cáp đồng trần - 25mm2 Kg 10 200,000 2,000,000 Thịnh Phát
13 Sứ đứng 35KV + Ty Bộ 12 285,000 3,420,000 Minh long
14 Bộ tiếp địa Bộ 10 120,000 1,200,000 Chung Nam
15 Giếng tiếp địa sâu 40m Cái 0 9,500,000 Chung Nam
16 Splitbolt 22mm2 Cái 24 12,500 300,000 Chung Nam
17 Tủ MCCB 500A Cái 1 2,850,000 2,850,000 Chung Nam
18 Ong PVC phi 114 Mét 12 185,000 2,220,000 Minh Hùng
19 Coude ống PVC phi 114 Cái 4 115,000 460,000 Minh Hùng
20 Ống nối PVC phi 114 Cái 4 115,000 460,000 Minh Hùng
21 Collier kẹp ống PVC Bộ 4 35,000 140,000 Chung Nam
22 Băng keo điện Cuộn 10 15,000 150,000 Chung Nam
23 Bảng tên trạm Bảng 2 160,000 320,000 Chung Nam
24 Boulon 16x250 Cái 8 14,500 116,000 Chung Nam
25 Boulon 16x300 Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
26 Boulon 16x300 VRS Cái 6 15,500 93,000 Chung Nam
27 Boulon 16x800 VRS Cái 3 22,500 67,500 Chung Nam
28 Boulon 16x40 Cái 14 6,500 91,000 Chung Nam
29 Boulon 12x40 Cái 60 5,500 330,000 Chung Nam
30 Rondell các loại Cái 194 3,000 582,000 Chung Nam
2./ VẬT TƯ ĐƯỜNG DÂY: 7,650,000
A./ THIẾT BỊ : 7,650,000
1 LBFCO 200A 24KV Bộ 3 2,550,000 7,650,000 Tuấn Ân
Tổng chi phí trước thuế:
Thuế VAT 10%:
Tổng chi phí sau thuế:
)
Không có thông tin bạn cần?

Chúng tôi rất cần phản hồi của bạn.

Gọi cho tôi ›
Công Ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam

896A/29 Hậu Giang, P.12, Q.6, TP.HCM