Công ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam

Máy lọc dầu máy biến áp, tụ bù 3 pha, công suất phản kháng, giá máy biến áp thibidi, tụ bù, tụ bù samwha, tủ tụ bù, giá máy biến áp thibidi 2022, mua tụ bù cos

Công Ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam được thành lập từ tháng 12 năm 2004, được cố vấn bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành điện lực. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu liên quan đến cung cấp nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…Các lĩnh vực chính như cung cấp nguồn điện từ lưới điện Điện Lực; mua bán, trao đổi, sửa chữa, nâng cấp điện áp, cho thuê máy biến áp điện lực; xây lắp đường dây và trạm biến áp điện lực; bảo trì trạm biến áp điện lực; cung cấp và sửa chữa tụ bù cho trạm biến áp; cung cấp vật tư thiết bị điện.

Công ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam
Công ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam
Công ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam
Công ty TNHH SX TM XD Điện Chung Nam