Tìm hiểu khái niệm về trạm biến áp

rạm biến áp là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng nhất nó là nơi cung cấp điện cho cả một hệ thống mạng lưới điện. Đồng thời trạm biến áp cũng là nơi
Trạm biến áp là một trong những bộ phận cực kỳ quan trọng nhất nó là nơi cung cấp điện cho cả một hệ thống mạng lưới điện. Đồng thời trạm biến áp cũng là nơi thực hiện các quá trình biến đổi hóa các mạch điện áp từ khu cấp này sang khu cấp khác để làm sao cho thật phù hợp với nhu cầu sử dụng điện.
Tìm hiểu khái niệm về trạm biến áp
Năng lượng của trạm biến áp, các nơi quy định về số lượng và quy tắc vận hành của trạm biến áp đó là những yếu tố mang tầm ảnh hưởng rất lớn về chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của hệ thống cung cấp điện.
Tìm hiểu khái niệm về trạm biến áp
Năng lượng của trạm biến áp và các tham số của trạm biến áp cũng tùy thuộc vào lượng tải của nó, và mọi tần số cũng như các cường độ của điện áp của mạng lưới điện, với cách thức vận hành của trạm biến áp. Thông tin số lượng được ghi trên máy rất quan trọng đối với thiết bị điện và trạm biến áp trong trạm biến áp là điện áp định mức. Ngoài ra người ta còn dùng điện áp tiêu chuẩn: Phía cao áp của trạm: Trung áp: 10; 15; 22; 35kv Cao áp: 66; 110; 220kv Siêu cao áp: = 500kv Phía hạ áp của trạm: 0.4; 3; 6; 10; 22kv
Tìm hiểu khái niệm về trạm biến áp
Phân loại các trạm theo nhiệm vụ như sau. Bằng cách thức này, mà các trạm biến áp được chia thành hai loại riêng biệt là: trạm biến áp trung gian và trạm biến áp phân xưởng. Trạm biến áp trung gian là: trạm có nhiệm vụ hấp thụ nguồn điện từ mạng lưới điện với điện áp 110kv, 220kv để biến đổi thành các cấp điện áp vừa 6kv; 10kv; 22kv. Trạm biến áp phân xưởng hấp thụ điện từ trạm biến áp trung gian để chuyển đổi xuống từng cấp điện áp thích hợp để đáp ứng cho các cấp phụ tải của phân xưởng