Tin tức - Sự kiện
2018-01-13
Đóng điện từ xa trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.

Đóng điện từ xa trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối.

 

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã đóng điện thành công, đưa vào vận hành trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) và đường dây đấu nối vào sáng 27-11.

Tổng mức đầu tư của công trình là 309 tỉ đồng, từ nguồn vốn đầu tư xây dựng của EVN SPC. Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam được giao thực hiện. Đây là công trình trạm và lưới 220 kV đầu tiên do EVN SPC thực hiện và lần đầu tiên tổng công ty này sử dụng hệ thống SCADA để đóng điện vận hành từ xa.

Đóng điện từ xa trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối - Ảnh 1.

Kiểm tra hệ thống lưới điện trước khi đóng điện vận hành TBA 220 kV và đường dây đấu nối

Trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 được khởi công ngày 8-6-2016 , có quy mô lắp đặt gồm: 2 MBA 220 kV công suất (2 x 250) MVA; 2 MBA 110 kV công xuất (2 x 63) MVA; 7 ngăn lộ 220 kV; 12 ngăn lộ 110kV. Công trình còn lắp đặt mới hệ thống điều khiển, hệ thống PCCC và bảo vệ toàn bộ trạm; lắp đặt mới hệ thống SCADA phục vụ thu thập dữ liệu giám sát và điều khiển từ xa theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam và dự trù cổng kết nối về Trung tâm Điều độ EVN SPC.

Đóng điện từ xa trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối - Ảnh 2.

Đóng điện từ xa TBA 220 KV và đường dây đấu nối qua hệ thống điều khiển SCADA

Việc đưa vào vận hành dự án sẽ đáp ứng phụ tải Vùng I và Vùng III của tỉnh An Giang. Trong đó, Vùng phụ tải I bao gồm TP Long Xuyên, các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú và các KCN Vàm Cống, Hòa Bình, Bình Long. Trung tâm phụ tải là TP Long Xuyên. Đây là vùng có mật độ dân cư cao, công nghiệp phát triển mạnh, là vùng có nhiều KCN được quy hoạch dự kiến sẽ phát triển mạnh trong những năm tới.

Vùng phụ tải III gồm 4 huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thị xã Tân Châu, An Phú, KCN Hội An, cùng 3 khu kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông và Vĩnh Xương.

Đóng điện từ xa trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối - Ảnh 3.

TBA Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải tại Vùng I và Vùng III của tỉnh An Giang trong những năm tới

Ngoài ra, công trình trạm biến áp 220 kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối còn giải quyết việc đấu nối rẽ giữa đường dây 110 kV Long Xuyên - Ngã 3 Lộ Tẻ - Thoại Sơn với đường dây 110 kV Long Xuyên - Châu Đốc, giúp cho việc vận hành lưới điện khu vực này linh hoạt, tăng độ tin cậy cung cấp điện.

 

()

Preview     Next