Tin tức - Sự kiện
2015-08-15
Lựa chọn Máy biến áp phù hợp

Lựa chọn Máy biến áp phù hợp

 

Cách chọn máy biến áp

Các trạm chỉ có một máy biến áp thì sơ đồ trạm sẽ rất đơn giản, vốn đầu tư xây trạm ít. Nhưng nếu các trạm hạ áp có điện áp thứ cấp là 220/380V thì không nên chọn máy biến áp có công suất > 1000KVA. Nếu điệp áp thứ cấp là 660V thì không nên chọn máy có công suất >1800KVA.

Trường hợp có các phụ tải yêu cầu phải liên tục cung cấp điện (phụ tải loại 1), nhất thiết ta phải chọn từ hai máy biến áp trở lên. Công suất máy biến áp phải chọn sao cho một khi một máy nghỉ, máy còn lại vẫn phải đảm bảo cung cấp điện cho các loại phụ tải loại 1, với điều kiện cho phép máy chạy quá tải.

Những trường hợp khi mua phụ tải của trạm biến áp thiên rất nhiều trong một ngày hoặc một năm hoặc khi cần tới khả năng phát triển sau này, hoặc điều kiện vận chuyển khó khăn… thì hợp lý nhất là chọn từ hai máy biếp áp trở lên.

Máy biến áp phải chọn sao cho ở phụ tải định mức, máy chỉ làm việc với công suất bằng 60 – 80% công suất định mức của máy, lúc này máy sẽ làm việc với hiệu suất kinh tế nhất.

Ở Việt Nam, trừ các xí nghiệp và công trường lớn ra. Các xí nghiệp địa phương, công – nông trường, hợp tác xã… thường đều yêu cầu công suất trạm biến áp không quá 320KVA. Lúc này, phương án hợp lý nhất nên chọn một máy biến áp.

 

Công suất biểu kiến định mức Sđm của máy biến áp sao cho:

(baocongthuong.com.vn)

Preview     Next