thoitrang
 
Máy biến áp giá tốt nhất thị trường - Điện thoại:  0963 99 6789 - 0903 658 072 - 084.08 2212 7799
T́m kiếm


Hỗ trợ khách hàng


Tư Vấn Kỹ ThuậtĐT: 0989 393 820

Email: info@chungnam.vn

Tư Vấn Bán Hàng  ĐT: 0989 393 820

info@chungnam.vnThống kê

 
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TR̀ MÁY BIẾN ÁP NĂM 2014
  PHỤ LỤC 02 - KHU VỰC TP.HCM BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO TR̀ TIÊU BIỂU...
 
BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP VÀ TỤ BÙ NĂM 2014
PHỤ LỤC 01 - KHU VỰC ĐIỆN LỰC TP. HCMBẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP VÀ TỤ BÙ (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/02/2014) ...
Máy biến áp
 • Máy biến áp 1 pha 10KVA
 • Máy biến áp 1 pha 15KVA
 • Máy biến áp 1 pha 25 KVA
 • Máy biến áp 1 pha 37.5 KVA
 • Máy biến áp 1 pha 50KVA
 • Máy biến áp 1 pha 75 KVA
 • Máy biến áp 1 pha 100 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 30KVA
 • Máy biến áp 3 pha 50 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 75 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 100 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 160 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 180 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 250 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 320 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 400 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 560 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 630KVA
 • Máy biến thế 3 pha 750 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1000 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1250 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1500 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1600 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 2000 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 2500 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 3000 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 6300 KVA
 • Máy Biến Áp Khô

 • Copyright © by CHUNGNAM.VN, All rights reserved.
  Development by Digital Marketing

   
  mua sam