Máy biến áp giá tốt nhất thị trường - Điện thoại:  0963 99 6789 - 0903 658 072 - 084.08 2212 7799
T́m kiếm


Hỗ trợ khách hàng


Tư Vấn Kỹ ThuậtĐT: 0989 393 820

Email: info@chungnam.vn

Tư Vấn Bán Hàng  ĐT: 0989 393 820

info@chungnam.vnThống kê

 
BẢNG BÁO GIÁ SỬA CHỮA, BẢO TR̀ MÁY BIẾN ÁP NĂM 2014
  PHỤ LỤC 02 - KHU VỰC TP.HCM BẢNG BÁO GIÁ MỘT SỐ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO TR̀ TIÊU BIỂU (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/02/2014...
 
BẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP VÀ TỤ BÙ NĂM 2014
PHỤ LỤC 01 - KHU VỰC ĐIỆN LỰC TP. HCMBẢNG BÁO GIÁ XÂY DỰNG MỚI TRẠM BIẾN ÁP VÀ TỤ BÙ (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/02/2014) ...
Máy biến áp
 • Máy biến áp 1 pha 10KVA
 • Máy biến áp 1 pha 15KVA
 • Máy biến áp 1 pha 25 KVA
 • Máy biến áp 1 pha 37.5 KVA
 • Máy biến áp 1 pha 50KVA
 • Máy biến áp 1 pha 75 KVA
 • Máy biến áp 1 pha 100 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 30KVA
 • Máy biến áp 3 pha 50 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 75 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 100 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 160 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 180 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 250 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 320 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 400 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 560 KVA
 • Máy biến thế 3 pha 630KVA
 • Máy biến thế 3 pha 750 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1000 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1250 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1500 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 1600 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 2000 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 2500 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 3000 KVA
 • Máy biến áp 3 pha 6300 KVA
 • Máy Biến Áp Khô

 • Copyright © by CHUNGNAM.VN, All rights reserved.
  Development by Digital Marketing